Kronika : IV Zjazd Prawników Polskich (Gdynia, 3-6 września 1939)

Palestra, Tom 16, Numer 7-8 (1939) s. 983-985

 

do góry