"Oblicza pojednania. Faces of reconciliation" : sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej, Uniwersytet Opolski, 10 grudnia 2015 r.

Chrześcijaństwo-Świat-Polityka, Numer 20 (2016) s. 134-139
Joanna Kulska

 

do góry