Rola stałych lektorów, akolitów i diakonów w służbie wspólnocie Kościoła

Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny, Tom 59, Numer 1 (2016) s. 3-17
Jan Dyduch

 

do góry