Z bułgarskiej prasy historycznej (2001-2003)

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 40 (2005) s. 315-322
Zbigniew Klejn

 

do góry