Jeszcze o Mieszku I. Nieco polemiki i uzupełnień, w tem słowo o pochodzeniu dynastji zachodnio-pomorskiej

Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu, Tom 10, Numer 7 (1936) s. 229-252
Zygmunt Wojciechowski

 

do góry