Problem użyteczności logiki współczesnej w uprawianiu metafizyki : uwagi metafizyka

Łódzkie Studia Teologiczne, Tom 5 (1996) s. 133-144
Piotr Moskal

 

do góry