Problem poznania Boga na drodze doświadczenia religijnego

Łódzkie Studia Teologiczne, Tom 7 (1998) s. 103-131
Piotr Moskal

 

do góry