Posiedzenia naukowe Zakładu Dziejów Europy XIX-XX w. IH PAN (październik 2000 - wrzesień 2001 r.)

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 37 (2002) s. 235-236
Elżbieta Znamierowska-Rakk

 

do góry