Ogólnopolski Związek Akademickich Kół Naukowych w latach 1929–1933 – zarys działalności

Analecta : studia i materiały z dziejów nauki, Tom 22, Numer 1-2 (42-43) (2013) s. 215-230
Patryk Tomaszewski

 

do góry