Od stanu wojennego do upadku systemu. Z badań nad polsko-francuską współpracą naukową i kulturalną w latach 1981–1989

Analecta : studia i materiały z dziejów nauki, Tom 24, Numer 1 (46) (2015) s. 205-222
Dariusz Jarosz, Maria Pasztor

 

do góry