„Listy o Sycylii i Malcie”, Michał Jan Borch, przekłady, opracowanie i wstęp Alicja Szastyńska-Siemion, Ignacy Z. Siemion, Warszawa 2015 : [recenzja]

Analecta : studia i materiały z dziejów nauki, Tom 25, Numer 2 (49) (2016) s. 217-223
Mariusz Affek , Michał Jan Borch (aut. dzieła rec.), Alicja Szastyńska-Siemion (aut. dzieła rec.), Ignacy Z. Siemion (aut. dzieła rec.)

 

do góry