Polscy członkowie rosyjskich towarzystw archeologicznych 1839-1914

Acta Archaeologica Lodziensia, Numer 35 (1988) s. 7-143
Maria Magdalena Blombergowa

 

do góry