Badania archeologiczne Polaków na terytorium Imperium Rosyjskiego w XIX i XX wieku

Acta Archaeologica Lodziensia, Numer 37 (1993) s. 7-125
Maria Magdalena Blombergowa

 

do góry