Wielkopolskie działaczki w ruchu narodowo-demokratycznym na terenie Poznańskiego na przełomie XIX i XX wieku : szkic do działalności politycznej kobiet

Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych, Numer 1 (2) (2017) s. 48-72
Grażyna Wyder

 

do góry