Kobiety a działalność Czerwonego Krzyża na ziemiach polskich zaboru rosyjskiego w latach 1914–1916 na podstawie wspomnień lekarza Czerwonego Krzyża oraz Laury de Turczynowicz

Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych, Numer 1 (2) (2017) s. 73-91
Agnieszka Drozdowska

 

do góry