Obowiązek ujawniania przez posła IV kadencji danych personalnych osoby fizycznej, która udzieliła mu pożyczki

Studia BAS, Numer 5 (2007) s. 353-354
Andrzej Szostek

 

do góry