Regulacja stosunków państwo-kościół w polskich aktach konstytucyjnych XX wieku

Przegląd Sejmowy, Tom 10, Numer 3(50) (2002) s. 27-46
Jarosław Szymanek

 

do góry