W sprawie możliwości określania przez przyszłą komisję ds. europejskich stanowiska wiążącego Radę Ministrów na formu Unii Europejskiej

Przegląd Sejmowy, Tom 12, Numer 2(61) (2004) s. 145-163
Cezary Mik, Wiesław Sokolewicz, Andrzej Szmyt, Paweł Sarnecki, Kazimierz Działocha, Piotr Winczorek, Bogusław Banaszak, Ryszard Balicki

 

do góry