O znaczeniach czasownika "kłamać" we współczesnej polszyźnie

Studia Semiotyczne, Tom 11 (1981) s. 107-119
Jadwiga Puzynina

 

do góry