Territory of II Rzeczypospolita in Central European Classical Geopolitics

Journal of Geography, Politics and Society, Tom 4, Numer 7 (2014) s. 19-32
Alexandru Ilieş, Jan A. Wendt

 

do góry