Reprezentacja i partycypacja : radni miejscy wobec idei i mechanizmów partycypacji obywatelskiej

Przegląd Politologiczny, Tom 22, Numer 1 (2017) s. 83-101
Katarzyna Radzik-Maruszak, Agnieszka Pawłowska

 

do góry