Uwarunkowania legitymizacji władzy w systemach autorytarnych : casus państw Azji Centralnej

Przegląd Politologiczny, Tom 22, Numer 1 (2017) s. 189-202
Nartsiss Shukuralieva, Artur Lipiński

 

do góry