„Europeizacja partii politycznych i grup interesu w wybranych krajach Partnerstwa Wschodniego i kandydujących do Unii Europejskiej”, Agnieszka K. Cianciara i inni, Warszawa 2015 : [recenzja]

Przegląd Politologiczny, Tom 22, Numer 1 (2017) s. 243-247
Elena Kucheryavaya , Agnieszka K. Cianciara (aut. dzieła rec.)

 

do góry