„Modernizacja administracji. Studium polityk administracyjnych w Polsce”, Grzegorz Rydlewski, Warszawa 2015 : [recenzja]

Przegląd Politologiczny, Tom 21, Numer 1 (2016) s. 212-217
Tomasz Dąbrowski , Grzegorz Rydlewski (aut. dzieła rec.)

 

do góry