Nowe interpretacje zasady reprezentacji politycznej

Przegląd Sejmowy, Tom 22, Numer 6(125) (2014) s. 11-34
Jarosław Szymanek

 

do góry