W sprawie czasopiśmiennictwa polskiego do r. 1840 : (notatka informacyjna)

Prace Polonistyczne / Studies in Polish Literature, Tom 8 (1950) s. 137-146
Jan Trzynadlowski

 

do góry