Polityka wobec pamięci "versus" polityka historyczna: aspekty semantyczny, aksjologiczny i merytoryczny w narracji polskiej

Przegląd Politologiczny, Tom 18, Numer 2 (2013) s. 7-22
Eugeniusz Ponczek

 

do góry