W sprawie racjonalności modelu odpowiedzialności dyscyplinarnej posłów (z uwzględnieniem możliwości recepcji przepisów regulaminu Parlamentu Europejskiego)

Przegląd Sejmowy, Tom 25, Numer 2(139) (2017) s. 181-194
Jarosław Szymanek

 

do góry