Rosyjskie jubileusze jako zjawiska retoryczno-ironiczne

Przegląd Politologiczny, Tom 17, Numer 3 (2012) s. 125-134
Bartosz Hordecki

 

do góry