Homo sovieticus – „jednowymiarowy klient komunizmu”, czy „fenomen o wielu twarzach”?

Przegląd Politologiczny, Tom 17, Numer 3 (2012) s. 157-170
Eliza Kania

 

do góry