Dyskursywne (re)konstruowanie charyzmy : przypadek Lecha Wałęsy

Przegląd Politologiczny, Tom 16, Numer 1 (2011) s. 107-120
Artur Lipiński

 

do góry