Jak mierzyć demokrację? : skale pomiaru demokracji politycznej stosowane w politologii porównawczej

Przegląd Politologiczny, Tom 16, Numer 1 (2011) s. 121-137
Wiktor Szewczak

 

do góry