Klauzula państwa świeckiego w Konstytucjach ZSRR i Federacji Rosyjskiej a państwo świeckie w europejskiej tradycji konstytucyjnej

Przegląd Politologiczny, Tom 12, Numer 3 (2007) s. 33-50
Jerzy Kowalski

 

do góry