"Czy upadek demokracji? Wymiar praktyczny", red. Andrzej Stelmach, Poznań 2007 : [recenzja]

Przegląd Politologiczny, Tom 12, Numer 3 (2007) s. 167-170
Alina Kaszkur , Andrzej Stelmach (aut. dzieła rec.)

 

do góry