Pozycja kobiet na listach wyborczych a osiągnięte wyniki - przykład wyborów do Sejmu z 1997 i 2001 roku

Przegląd Politologiczny, Tom 11, Numer 2 (2006) s. 85-105
Łukasz Wawrowski

 

do góry