"Polityka kształtowania ustroju rolnego w Polsce", Jerzy Babiak, Poznań 2010 : [recenzja]

Przegląd Politologiczny, Tom 16, Numer 2 (2011) s. 221-223
Arkadiusz Ptak , Jerzy Babiak (aut. dzieła rec.)

 

do góry