"„Pan Tadeusz”", t. 1: "Studia o poemacie"; t. 2: "Studia o tekście", Kazimierz Wyka, indeksy opracowała Aniela Piorunowa, Warszawa 1963, Państwowy Instytut Wydawniczy, Polska Akademia Nauk - Instytut Badań Literackich, „Historia i Teoria Literatury. Studia”, komitet redakcyjny: Julian Krzyżanowski, Kazimierz Wyka, Stefan Żółkiewski, sekretarz komitetu redakcyjnego Aniela Piorunowa, seria: Historia Literatury, 1, redakcja serii: Maria Janion, Jan Kott, Zofia Szmydtowa, s. 326, 8 nlb.; 412, 4 nlb. + 1 wkładka erraty : [recenzja]

Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej, Tom 56, Numer 3 (1965) s. 239-266
Maria Janion, Maria Żmigrodzka, Zofia Stefanowska, Alina Witkowska, Mirosława Puchalska, Zdzisława Kopczyńska, Zbigniew Goliński, Kazimierz Wyka , Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.), Aniela Piorunowa (aut. dzieła rec.)

 

do góry