Działalność samorządu lekarskiego w zakresie doskonalenia zawodowego na przykładzie Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

Przegląd Politologiczny, Tom 16, Numer 4 (2011) s. 109-120
Piotr Kordel, Krzysztof Kordel, Marek Saj

 

do góry