Odwrócenie perspektywy: poddany jako obywatel w monarchii absolutnej, czyli o wieloznaczności pojęć lub ich różnym rozumieniu

Przegląd Politologiczny, Tom 9, Numer 3 (2004) s. 93-106
Krzysztof Trzciński

 

do góry