Zagrożenia egzystencjalne bezrobotnych na wsi barierą wielofunkcyjnego jej rozwoju i przystąpienia do Unii Europejskiej

Przegląd Politologiczny, Tom 4, Numer 3-4 (1999) s. 47-53
Kazimierz Wojnowski

 

do góry