Jak zmierzyć demokrację? : teoretyczne i metodologiczne podstawy budowy skal demokracji politycznej w politologii porównawczej

Przegląd Politologiczny, Tom 15, Numer 4 (2010) s. 97-108
Wiktor Szewczak

 

do góry