"Przebudowa ustroju politycznego na Węgrzech i w Czechosłowacji", Marian Szczepaniak, Stanisław Zyborowicz, Poznań 1995 : [recenzja]

Przegląd Politologiczny, Tom 2, Numer 1-2 (1997) s. 132-135
Lech Janicki , Marian Szczepaniak (aut. dzieła rec.), Stanisław Zyborowicz (aut. dzieła rec.)

 

do góry