"Państwa wyszehradzkie. Systemy polityczne, gospodarka, współpraca", red. Marian Szczepaniak, Poznań 1996 : [recenzja]

Przegląd Politologiczny, Tom 2, Numer 1-2 (1997) s. 156-158
Piotr Dobrowolski , Marian Szczepaniak (aut. dzieła rec.)

 

do góry