"Demokracja - trudne początki" : Konferencja Międzynarodowa WSP Kielce 18 - 19 IX 1996 r.

Przegląd Politologiczny, Tom 2, Numer 1-2 (1997) s. 168-170
Lech Zakrzewski

 

do góry