System partyjny Republiki Federalnej Niemiec

Przegląd Politologiczny, Tom 2, Numer 3-4 (1997) s. 93-103
Marek Chmaj

 

do góry