"Najnowsza historia świata 1945 - 1995", t. 1,2,3, Kraków 1997 : [recenzja]

Przegląd Politologiczny, Tom 2, Numer 3-4 (1997) s. 156-160
Ludwik Malinowski

 

do góry