Dzieje socjologii polskiej (1860-1939) w zwierciadle bibliometrii : (próba weryfikacji metody)

Przegląd Socjologiczny / Sociological Review, Tom 58, Numer 2 (2009) s. 33-52
Włodzimierz Wincławski

 

do góry