Kontynuacja czy przełom? : obraz PRL i geneza transformacji systemowej w prasie białostockiej lat 1989-1991

Polityczne Studia Środkowoeuropejskie, Numer 1 (2011) s. 157-167
Piotr Małyszko

 

do góry