"Polacy na Zaolziu 1920-2000. Poláci na Těšinsku. Zbiór referatów z konferencji naukowej, która odbyła się 13-14.10.2000 w Czeskim Cieszynie", red. Józef Szymeczek, Czeski Cieszyn 2002 : [recenzja]

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 39 (2004) s. 297-298
Włodzimierz Chełchowski , Józef Szymeczek (aut. dzieła rec.)

 

do góry