Rola mniejszości narodowych na Litwie w tworzeniu samorządów lokalnych w latach 1918-1919

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 42 (2007) s. 17-33
Aistė Morkūnaitė-Lazauskienė

 

do góry